NAME OF THE GOVERNMENT FLOOD SHELTER OF HOOGHLY DISTRICT

Sl. No.

Name of sub-division

Name of Village

Name of Block

1

ARAMBAGH

Pursurah

Pursurah

2

ARAMBAGH

Baikunthapur

Purasura

3

ARAMBAGH

Jasar

Pursurah

4

ARAMBAGH

Kadipur

Pursurah

5

ARAMBAGH

Parbhusita

Pursurah

6

ARAMBAGH

Samaspur

Pursurah

7

ARAMBAGH

Purba Radhanagar

Khanakul -I

8

ARAMBAGH

Sankarpur

Khanakul -I

9

ARAMBAGH

Hirachak

Khanakul -I

10

ARAMBAGH

Harma

Khanakul -II

11

ARAMBAGH

Kaknan

Khanakul -II

12

ARAMBAGH

Dhamsa

Arambagh

13

ARAMBAGH

Tirol

Arambagh

14

ARAMBAGH

Shyampur

Pursurah

15

ARAMBAGH

Dehibatpur

Pursurah

16

SADAR

Khaschar

Balagarah

17

SADAR

Charkhairamari

Balagarah

18

SADAR

Roypara

Balagarah

19

SADAR

Kamardanga

Balagarah

20

SADAR

Sripur

Balagarah

21

SADAR

Charkrishnabati

Baligarh

22

SADAR

Charkhairamari

Balagarah

23

SADAR

Arazi Guptipara

Balagarah

[ HOME ]